منطقه 9 تهران

منطقه 9 تهران در غرب و مرکز شهر واقع شده است و جمعیتی حدود 158 هزار نفر را در خود جای داده است. که اغلب آنها در محله های شمشیری، دستغیب، هاشمی وسی متری جی سکونت دارند. بیشتر مساحت ان منطقه به فرودگاه مهرآباد محدود میشود.

منطقه 9 تهران
منطقه 9 تهران

منطقه نه تهران

منطقه 9 تهران از شمال به خیابان آزادی و بزرگراه لشکرک، از غرب به رودخانه کن سولقان، از جنوب به بزرگراه فتح و 45 متری زرند و از شرق به انتهای بزرگراه یادگار امام و خیابان امامزاده عبدالله منتهی میشود. بافت این منطقه قدیمی وفرسوده بوده بگونه ای که حتی برخی از بناهای این منطقه به ویژه در محله های پرجمعیت آن بیش از نیم قرن قدمت دارد.

ویژگی های منطقه 9 تهران

  • بافت شهری قدیمی
  • وجود فرودگاه بین المللی مهرآباد
  • وجود دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

محله های منطقه 9 تهران

استاد معین

محله استاد معین از شمال به میدان آزادی، از جنوب به خیابان هاشمی، از شرق به محله دکتر هوشیار و از غرب به بزرگراه سعیدی و فرودگاه مهرآباد محدود شده است. خیابان اصلی آن بلوار استاد معین نام دارد که از شمال به خیابان آزادی منتهی میگردد. محله استاد معین دارای دو ایستگاه مترو میباشد. همچنین حمل و نقل عمومی با اتوبوس های BRT نیز صورت میگیرد. در شمال غربی این محله پارک بزرگ المهدی قرار دارد. بافت شهری محله قدیمی است و کوچه ها و خیابان های تو در تو دارد با این حال خانه های قدیمی آن جای خود را به آپارتمان های نوساز داده است.

نقشه گوگل- استاد معین

امامزاده عبدالله

این محله در جنوب محله استاد معین قرار دارد و به دلیل وجود امامزاده عبدالله در قسمت جنوبی آن این گونه نامگذاری شده است. محله امامزاده عبدالله از غرب به بزرگراه سعیدی، از جنوب به خیابان سیمتری جی و از شرق به بزرگراه یادگار امام و خیابان هرمزان منتهی شده است.

نقشه گوگل - امامزاده عبدالله

دکتر هوشیار

محله دکتر هوشیار از شمال با خیابون آزادی از جنوب با خیابان هاشمی، از شرق با خیابان شهیدان و بزرگراه یادگار امام و از غرب در همسایگی بلوار استاد معین قرار دارد. این محله نام خود را از دکتر محمدباقر هوشیار شیرازی (پژوهشگر حوزه علوم تربیتی و فلسفه ) گرفته است. خیابان های دامپزشکی، طوس و 21 متری جی از خیابان های اصلی محله میباشند. بافت شهری این محله قدیمی است و نسبت به سایر محله های منطقه 9 تهران خلوت تر میباشد. محله دکتر هوشیار از طریق بزرگراه یادگار امام و خیابان آزادی به سایر مناطق تهران دسترسی دارد.

نقشه گوگل - دکتر هوشیار

مهرآباد

این محله از شمال با بزرگراه فتح، از شرق با سی متری جی، از غرب با بلوار الغدیر و از جنوب با 45 متری زند محدود شده است و همچنین با فرودگاه مهرآباد که در شمال آن قرار دارد، همجوار است. دسترسی این محله از طریق بزرگراه سعیدی، فتح و جاده مخصوص کرج میباشد. ایستگاه مترو مهرآباد در این محله قرار دارد. محله معروف شمشیری بخش کوچکتری از این محله میباشد که در شرق آن قرار گرفته است.

نقشه گوگل - مهرآباد

این مطلب پیوسته در حال بروزرسانی است - آخرین ویرایش 26 دی 98

مناطق 22 گانه تهران

منطقه نه تهرانمحله های منطقه 9منطقه 9منطقه نهمنطقه نه تهران کجاستمنطقه 9 تهرانمنطقه 9 شهرداری تهرانمناطق 22 گانه تهرانمحدوده منطقه 9

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات