بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی

شرکتها و موسسات باربری داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند.

بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی
بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی

شرکتها و موسسات باربری داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند .

پوشش های بیمه باربری

تصادف ،واژگونی ، آتش سوزی ، سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه و برخورد کالا با شی ثابت

تعرفه ها و روش محاسبه حق بیمه

در رشته بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی شیوه محاسبه حق بیمه » ارزش کالا ضربدر نرخ حق بیمه = حق بیمه 

لازم بذکر است که به حق بیمه مالیات و ارزش افزوده مصوب هر سال افزوده نیز می گردد .

قوانین و شرایط بیمه نامه

مطابق با آیین نامه های بیمه مرکزی ایران و توافقات بعمل آمده بین بیمه گر و بیمه گذار


راهنمای صدور بیمه

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه

 • درخواست کتبی شرکت حمل ونقل با مهر و امضاء صاحبان امضاءمجاز به انضمام تکمیل فرم پیشنهاد .
 • تصویر پروانه فعالیت معتبر وروزنامه رسمی با آخرین تغییرات و کد اقتصادی .
 • درصورتی که درخواست انعقاد قرارداد از طریق نماینده یا کارگزار ارائه می گردد ، درخواست کتبی نامبردگان .

فرآیند صدور بیمه نامه

پس از بررسی پیشنهاد صدور و سوابق متقاضی و درصورت لزوم استعلام از بیمه گرقبلی توسط مرکز یاشعبه ناظر ، پیش نویس قرارداد یا نرخ و شرایط پیشنهادی ارائه و درصورت موافقت ، قرارداد نهایی صادر می گردد .

اصل نسخ قرارداد نهایی طی نامه جهت مهرو امضاء توسط بیمه گذار ، تحویل نماینده یا کارگزارمی گردد .

نکته : به منظور حسن اجرای مفاد قرارداد ، اخذ تعهد نامه از نماینده الزامی است .

پس از تهیه قرارداد (درسه نسخه)و مهر و امضاء آن توسط بیمه گذار و بیمه گر ( واحد صادر کننده ) یک نسخه از آن توسط همان واحد ضبط ، یک نسخه به مدیریت امورمالی ارسال و نسخه دیگر تحویل بیمه گذارمی شود .

کلیه شعب یا واحدهای صادر کننده قرارداد موظف می باشند تصویر قرارداد منعقده را جهت اداره فروش قراردادهای بیمه مسئولیت متصدیان حمل ارسال نمایند .

ضروری است شعب و واحدهای صدور به محض صدور قرارداد ، نسبت به ارسال درخواست نصب برنامه آنلاین شرکت ایده پرداز پاسارگاد(ایپاد) ازطریق سامانهir . ransportalT.wwwاقدام نمایند.

همانطوریکه در قرارداد ذکر گردیده ، بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از دریافت حواله بارنامه ها، کپی حواله را جهت اطلاع از تعداد و شماره بارنامه های اخذ شده به بیمه گر ارائه نماید واحد صدور نیز موظف است صورت ریز مشخصات محمولات حمل شده را ظرف مهلت مقرر در قرارداد اخذ و پس از مطابقت شماره بارنامه های مندرج در صورت ریز با شماره بارنامه اعلامی در حواله چنانچه شماره بارنامه ای جا افتاده باشد

وضعیت شماره بارنامه های جا افتاده را مشخص و درصورتیکه سایر موارد از جمله وصول حق بیمه و یا اعلام محمولات با سرمایه بیش از سقف مقرر در قرارداد و ... با مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد اقدام به صدور الحاقیه اضافه، حذف یا تغییر بارنامه نماید .

سایر توضیحات

کارشناسان اداره فروش بیمه های مسئولیت متصدیان حمل ونقل با شماره تلفن های 88916690 و 88805968 آمادگی پاسخگویی به هر گونه سوالات درزمینه رشته فوق می باشند.


راهنمای دریافت خسارت

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت مسئولیت حمل و نقل داخلی

بیمه گذار محترم ( شرکت / مؤسسه حمل و نقل ) می بایست به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب دیدگی محموله و در اولين فرصت مراتب را کتبا" به این شرکت اعلام فرمایند . همچنین ضمن هماهنگی ، دراسرع وقت اقدامات لازم را به منظور نجات محموله و جلوگیری از تشدید خسارت به عمل آورند .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت

الف) درمورد حادثه وسيله نقليه

 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذاربا ذكر مشخصات كامل صاحب /صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 • ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 • اصل بارنامه حمل داخلي (نسخه مخصوص گيرنده كالا )
 • اصل حواله تحویل باربه راننده حاوی مشخصات کامل محموله و راننده
 • درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 • برگ باسكول اوليه و ثانويه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 • اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه )
 • اصل گزارش مقامات انتظامي محل حادثه به انضمام كروكي
 • اصل صورتجلسه تنظيمي خسارت كالا درحضور راننده و صاحب كالا درمقصد
 • ( درصورت وجود مقصر حادثه و تمایل به بررسی خسارت از محل قرارداد بیمه مسئولیت ، می بایست ضمن عدم سازش با مقصر و اعلام شکایت از ایشان درخصوص خسارت محموله ، اوراق بازجوئی از طرفین حادثه و قبول تقصیر توسط راننده مقصر ، طرف مقابل ، نیز ارائه گردد . )
 • سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت می باشد .

درمورد سرقت كلي محموله

 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذار با ذكر مشخصات كامل صاحب/صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 • ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 • اصل بارنامه حمل داخلي
 • اصل حواله تحویل باربه راننده با امضا ء و اثر انگشت راننده ( حاوی مشخصات کامل محموله و راننده )
 • درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 • برگ باسكول اوليه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 • اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه)
 • اصل گزارش ها و صورتجلسه های تنظیمی مقامات انتظامي و اداره آگاهي درخصوص اقدامات بعمل آمده و نتايج حاصله ، اعلام سرقت ، جلب راننده و توقيف كاميون و اوراق بازجوئی
 • تصویری از کلیه مدارك اعلام شكايت عليه راننده و مالك كاميون نزد مراجع ذيصلاح قانوني و قضايي ، اقدامات بعمل آمده و نتايج آن که توسط دادگاه برابر با اصل شده باشد.
 • اعلام كتبي مشخصات كامل و آدرس راننده و مالك كاميون حامل كالا و شماره پرونده كلاسه متشكله دردادگاه
 • اصل وکالتنامه تنظیمی بیمه گذار در دفاتر اسنادرسمی ( به شرح متن پیوست )
 • سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص واحد رسیدگی کننده خسارت می باشد .

فرآیند دریافت خسارت

پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تكميل پرونده ( احراز تعهد ، تعیین خسارت وارده و مطابقتهای لازم طبق شرایط قرارداد فی مابین ) خسارت دراسرع وقت دروجه ذینفع و یا ذینفع های معرفی شده طبق ضوابط و شرایط قرارداد محاسبه و ضمن هماهنگی با ذینفع مربوطه و با اخذ رسید به ایشان پرداخت می گردد

منبع : بیمه آسیا

بیمه باربریشرکت باربریحمل و نقل داخلیبیمه باربری بیمه آسیابیمه نامه مسئولیتباربری و حمل و نقل

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات