جستجو

نتایج برچسب محله های منطقه 8

فهرست مطالب تگ شده با محله های منطقه 8 در بخشهای مختلف سایت اتوبار و باربری طلایی تهران

محله های منطقه 8

منطقه 18 تهران

منطقه هجده تهران | منطقه 18 شهرداری تهران | مناطق تهران

منطقه 18 تهران: از مناطق جنوب غرب تهران میباشد که دارای بافت قدیمی است. در این منطقه کارگاه ها، صنایع و کارخانه های متعددی وجود دارد.

منطقه 8 تهران

منطقه هشت تهران | منطقه 8 شهرداری تهران | مناطق تهران

منطقه 8 یکی از مناطق شرقی تهران است - بافت شهری منطقه متراکم و از نظر دسترسی به سایر مناطق و امکانات زندگی در وضعیت مناسبی میباشد

جستجوی محله های منطقه 8