نتایج برچسب محله های شهرداری تهران

فهرست مطالب تگ شده با محله های شهرداری تهران در بخشهای مختلف سایت اتوبار و باربری طلایی تهران

محله های شهرداری تهران

منطقه 16 تهران

منطقه شانزده تهران | منطقه 16 شهرداری تهران | نقشه منطقه 16 تهران

منطقه 16 تهران: از مناطق جنوبی تهران میباشد و ایستگاه راه آهن شهر در شمال غربی آن قرار دارد - اغلب بافت شهری و مسکونی منطقه قدیمی و فرسوده است

منطقه 11 تهران

منطقه یازده تهران | منطقه 11 شهرداری تهران | مناطق تهران

ممنطقه 11 شهرداری تهران در مرکز و جنوب شهر قرار گرفته است و دارای محله هایی قدیمی و پر تردد بشمار میرود.

منطقه 9 تهران

منطقه نه تهران | منطقه 9 شهرداری تهران | مناطق تهران

منطقه 9 تهران در مرکز و غرب این شهر واقع است. محله های معروف: استاد معین، شمشیری،امامزاده عبدالله، دکتر هوشیار

منطقه 8 تهران

منطقه هشت تهران | منطقه 8 شهرداری تهران | مناطق تهران

منطقه 8 یکی از مناطق شرقی تهران است - بافت شهری منطقه متراکم و از نظر دسترسی به سایر مناطق و امکانات زندگی در وضعیت مناسبی میباشد

منطقه 19 تهران

منطقه نوزده تهران | منطقه 19 شهرداری تهران | مناطق تهران

منطقه 19 تهران: یکی از مناطق جنوبی تهران میباشد که نخستین فرودگاه تهران به نام قلعه مرغی در زمان پهلوی اول، در شمال شرق آن احداث شد

جستجوی محله های شهرداری تهران

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات