بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی

شرکتها و موسسات باربری داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند.

بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی
بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی

شرکتها و موسسات باربری داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند .

پوشش های بیمه باربری

تصادف ،واژگونی ، آتش سوزی ، سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه و برخورد کالا با شی ثابت

تعرفه ها و روش محاسبه حق بیمه

در رشته بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی شیوه محاسبه حق بیمه » ارزش کالا ضربدر نرخ حق بیمه = حق بیمه 

لازم بذکر است که به حق بیمه مالیات و ارزش افزوده مصوب هر سال افزوده نیز می گردد .

قوانین و شرایط بیمه نامه

مطابق با آیین نامه های بیمه مرکزی ایران و توافقات بعمل آمده بین بیمه گر و بیمه گذار


راهنمای صدور بیمه

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه

 • درخواست کتبی شرکت حمل ونقل با مهر و امضاء صاحبان امضاءمجاز به انضمام تکمیل فرم پیشنهاد .
 • تصویر پروانه فعالیت معتبر وروزنامه رسمی با آخرین تغییرات و کد اقتصادی .
 • درصورتی که درخواست انعقاد قرارداد از طریق نماینده یا کارگزار ارائه می گردد ، درخواست کتبی نامبردگان .

فرآیند صدور بیمه نامه

پس از بررسی پیشنهاد صدور و سوابق متقاضی و درصورت لزوم استعلام از بیمه گرقبلی توسط مرکز یاشعبه ناظر ، پیش نویس قرارداد یا نرخ و شرایط پیشنهادی ارائه و درصورت موافقت ، قرارداد نهایی صادر می گردد .

اصل نسخ قرارداد نهایی طی نامه جهت مهرو امضاء توسط بیمه گذار ، تحویل نماینده یا کارگزارمی گردد .

نکته : به منظور حسن اجرای مفاد قرارداد ، اخذ تعهد نامه از نماینده الزامی است .

پس از تهیه قرارداد (درسه نسخه)و مهر و امضاء آن توسط بیمه گذار و بیمه گر ( واحد صادر کننده ) یک نسخه از آن توسط همان واحد ضبط ، یک نسخه به مدیریت امورمالی ارسال و نسخه دیگر تحویل بیمه گذارمی شود .

کلیه شعب یا واحدهای صادر کننده قرارداد موظف می باشند تصویر قرارداد منعقده را جهت اداره فروش قراردادهای بیمه مسئولیت متصدیان حمل ارسال نمایند .

ضروری است شعب و واحدهای صدور به محض صدور قرارداد ، نسبت به ارسال درخواست نصب برنامه آنلاین شرکت ایده پرداز پاسارگاد(ایپاد) ازطریق سامانهir . ransportalT.wwwاقدام نمایند.

همانطوریکه در قرارداد ذکر گردیده ، بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از دریافت حواله بارنامه ها، کپی حواله را جهت اطلاع از تعداد و شماره بارنامه های اخذ شده به بیمه گر ارائه نماید واحد صدور نیز موظف است صورت ریز مشخصات محمولات حمل شده را ظرف مهلت مقرر در قرارداد اخذ و پس از مطابقت شماره بارنامه های مندرج در صورت ریز با شماره بارنامه اعلامی در حواله چنانچه شماره بارنامه ای جا افتاده باشد

وضعیت شماره بارنامه های جا افتاده را مشخص و درصورتیکه سایر موارد از جمله وصول حق بیمه و یا اعلام محمولات با سرمایه بیش از سقف مقرر در قرارداد و ... با مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد اقدام به صدور الحاقیه اضافه، حذف یا تغییر بارنامه نماید .

سایر توضیحات

کارشناسان اداره فروش بیمه های مسئولیت متصدیان حمل ونقل با شماره تلفن های 88916690 و 88805968 آمادگی پاسخگویی به هر گونه سوالات درزمینه رشته فوق می باشند.


راهنمای دریافت خسارت

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت مسئولیت حمل و نقل داخلی

بیمه گذار محترم ( شرکت / مؤسسه حمل و نقل ) می بایست به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب دیدگی محموله و در اولين فرصت مراتب را کتبا" به این شرکت اعلام فرمایند . همچنین ضمن هماهنگی ، دراسرع وقت اقدامات لازم را به منظور نجات محموله و جلوگیری از تشدید خسارت به عمل آورند .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت

الف) درمورد حادثه وسيله نقليه

 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذاربا ذكر مشخصات كامل صاحب /صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 • ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 • اصل بارنامه حمل داخلي (نسخه مخصوص گيرنده كالا )
 • اصل حواله تحویل باربه راننده حاوی مشخصات کامل محموله و راننده
 • درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 • برگ باسكول اوليه و ثانويه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 • اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه )
 • اصل گزارش مقامات انتظامي محل حادثه به انضمام كروكي
 • اصل صورتجلسه تنظيمي خسارت كالا درحضور راننده و صاحب كالا درمقصد
 • ( درصورت وجود مقصر حادثه و تمایل به بررسی خسارت از محل قرارداد بیمه مسئولیت ، می بایست ضمن عدم سازش با مقصر و اعلام شکایت از ایشان درخصوص خسارت محموله ، اوراق بازجوئی از طرفین حادثه و قبول تقصیر توسط راننده مقصر ، طرف مقابل ، نیز ارائه گردد . )
 • سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت می باشد .

درمورد سرقت كلي محموله

 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذار با ذكر مشخصات كامل صاحب/صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 • ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 • اصل بارنامه حمل داخلي
 • اصل حواله تحویل باربه راننده با امضا ء و اثر انگشت راننده ( حاوی مشخصات کامل محموله و راننده )
 • درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 • برگ باسكول اوليه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 • اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه)
 • اصل گزارش ها و صورتجلسه های تنظیمی مقامات انتظامي و اداره آگاهي درخصوص اقدامات بعمل آمده و نتايج حاصله ، اعلام سرقت ، جلب راننده و توقيف كاميون و اوراق بازجوئی
 • تصویری از کلیه مدارك اعلام شكايت عليه راننده و مالك كاميون نزد مراجع ذيصلاح قانوني و قضايي ، اقدامات بعمل آمده و نتايج آن که توسط دادگاه برابر با اصل شده باشد.
 • اعلام كتبي مشخصات كامل و آدرس راننده و مالك كاميون حامل كالا و شماره پرونده كلاسه متشكله دردادگاه
 • اصل وکالتنامه تنظیمی بیمه گذار در دفاتر اسنادرسمی ( به شرح متن پیوست )
 • سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص واحد رسیدگی کننده خسارت می باشد .

فرآیند دریافت خسارت

پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تكميل پرونده ( احراز تعهد ، تعیین خسارت وارده و مطابقتهای لازم طبق شرایط قرارداد فی مابین ) خسارت دراسرع وقت دروجه ذینفع و یا ذینفع های معرفی شده طبق ضوابط و شرایط قرارداد محاسبه و ضمن هماهنگی با ذینفع مربوطه و با اخذ رسید به ایشان پرداخت می گردد

منبع : بیمه آسیا

بیمه باربریشرکت باربریحمل و نقل داخلیبیمه باربری بیمه آسیابیمه نامه مسئولیتباربری و حمل و نقل

اتوبار مطهری

اتوبار مطهری

اتوبار مطهری یعنی تجربه یک اسباب کشی ایمن، مطمئن و کم هزینه. اتوبار طلایی تهران ارائه دهنده برترین خدمات باربری و اسباب کشی آماده خدمت رسانی به شما همشهریان گرامی در محدوده مطهری میباشد.

باربری شمیرانات

باربری شمیرانات

حمل بار و اثاثیه یک تخصص و باربری طلایی تهران متخصص حمل بار است. بهترین کادر اسباب کشی و حمل اثاثیه و همینطور نیروی کار متخصص در بسته بندی اثاثیه، انتخاب اتوبار طلایی تهران را به عنوان بهترین باربری شمیرانات برای شما آسان خواهد کرد. خدمات حمل بار در شمیرانات را با اتوبار طلایی تجربه کنید

باربری در میرداماد

باربری در میرداماد

باربری میرداماد ( دفتر منطقه 3 اتوبار طلایی ) معتبرترین و منسجم ترین سرویس اسباب کشی و بسته بندی اثاثیه منزل در تهران و بلوار میرداماد را با هزینه کارشناسی شده و نرخ اتحادیه با برترین کیفیت ممکن ارائه مینماید. با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایید تا تمایز در خدمات و تفاوت در کیفیت را لمس کنید !

اتوبار یوسف آباد

اتوبار یوسف آباد

اتوبار یوسف آباد زیر مجموعه باربری بزرگ طلایی تهران آماده ارائه برترین خدمات اسباب کشی و بسته بندی اثاثیه منزل و اداری در محدوده یوسف آباد تهران میباشد. بهترین خدمات اسباب کشی و باربری در یوف اباد را از ما بخواهید. اتوبار یوسف آباد نماد کیفیت و تضمین سلامت اسباب کشی در تهران.

باربری در تهرانسر

باربری در تهرانسر

باربری در تهرانسر با قیمت مناسب و تعرفه ارزان با دقت و سرعت شگفت انگیز کارگران خبره اتوبار طلایی تهران. کیفیت بسته بندی اثاثیه اتوبار طلایی تهران تضمین سلامت اثاثیه شما در زمان بارگیر و حمل و نقل اثاثیه در غرب تهران است. با ما تماس بگیرید

اتوبار الهیه

اتوبار الهیه

اتوبار طلایی تهران برترین خدمات باربری و اسباب کشی با قیمتی مناسب را در محدوده الهیه ارائه مینماید. بسته بندی اثاثیه منزل خود را به متخصص آن در اتوبار الهیه بسپارید. مطمئن باشید، خاطره خوشی از اسباب کشی را با اتوبار الهیه خواهید داشت.

باربری محدوده ظفر

باربری محدوده ظفر

باربری ظفر - دفتر باربری طلایی تهران در منطقه 3 - یک انتخاب آگاهانه برای یک اسباب کشی آسان و مطمئن. کارگر باربری، بسته بندی اثاثیه منزل و اداری، انواع خودروی باربری، اسباب کشی کامل با قیمت کارشناسی شده و تعرفه اتحادیه باربری تهران. اتوبار طلایی تهران بهترین گزینه برای باربری در ظفر

اتوبار و باربری لواسان

اتوبار و باربری لواسان

اتوبار لواسان با افتخار خدمات اسباب کشی و بسته بندی اثاثیه را با قیمتی بسیار مناسب و با کیفیتی ارزنده ارائه مینماید.باربری لواسان پیشرو در ارائه سرویس های باربری و بسته بندی اثاثیه منزل در تهران و شمیرانات. اتوبار و باربری در لواسان با رزومه درخشان بهترین و مطمئن ترین انتخاب شماست. با ما تماس بگیرید

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات