بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی

شرکتها و موسسات باربری داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند.

بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی
بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری داخلی

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی

شرکتها و موسسات باربری داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند .

پوشش های بیمه باربری

تصادف ،واژگونی ، آتش سوزی ، سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه و برخورد کالا با شی ثابت

تعرفه ها و روش محاسبه حق بیمه

در رشته بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی شیوه محاسبه حق بیمه » ارزش کالا ضربدر نرخ حق بیمه = حق بیمه 

لازم بذکر است که به حق بیمه مالیات و ارزش افزوده مصوب هر سال افزوده نیز می گردد .

قوانین و شرایط بیمه نامه

مطابق با آیین نامه های بیمه مرکزی ایران و توافقات بعمل آمده بین بیمه گر و بیمه گذار


راهنمای صدور بیمه

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه

 • درخواست کتبی شرکت حمل ونقل با مهر و امضاء صاحبان امضاءمجاز به انضمام تکمیل فرم پیشنهاد .
 • تصویر پروانه فعالیت معتبر وروزنامه رسمی با آخرین تغییرات و کد اقتصادی .
 • درصورتی که درخواست انعقاد قرارداد از طریق نماینده یا کارگزار ارائه می گردد ، درخواست کتبی نامبردگان .

فرآیند صدور بیمه نامه

پس از بررسی پیشنهاد صدور و سوابق متقاضی و درصورت لزوم استعلام از بیمه گرقبلی توسط مرکز یاشعبه ناظر ، پیش نویس قرارداد یا نرخ و شرایط پیشنهادی ارائه و درصورت موافقت ، قرارداد نهایی صادر می گردد .

اصل نسخ قرارداد نهایی طی نامه جهت مهرو امضاء توسط بیمه گذار ، تحویل نماینده یا کارگزارمی گردد .

نکته : به منظور حسن اجرای مفاد قرارداد ، اخذ تعهد نامه از نماینده الزامی است .

پس از تهیه قرارداد (درسه نسخه)و مهر و امضاء آن توسط بیمه گذار و بیمه گر ( واحد صادر کننده ) یک نسخه از آن توسط همان واحد ضبط ، یک نسخه به مدیریت امورمالی ارسال و نسخه دیگر تحویل بیمه گذارمی شود .

کلیه شعب یا واحدهای صادر کننده قرارداد موظف می باشند تصویر قرارداد منعقده را جهت اداره فروش قراردادهای بیمه مسئولیت متصدیان حمل ارسال نمایند .

ضروری است شعب و واحدهای صدور به محض صدور قرارداد ، نسبت به ارسال درخواست نصب برنامه آنلاین شرکت ایده پرداز پاسارگاد(ایپاد) ازطریق سامانهir . ransportalT.wwwاقدام نمایند.

همانطوریکه در قرارداد ذکر گردیده ، بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از دریافت حواله بارنامه ها، کپی حواله را جهت اطلاع از تعداد و شماره بارنامه های اخذ شده به بیمه گر ارائه نماید واحد صدور نیز موظف است صورت ریز مشخصات محمولات حمل شده را ظرف مهلت مقرر در قرارداد اخذ و پس از مطابقت شماره بارنامه های مندرج در صورت ریز با شماره بارنامه اعلامی در حواله چنانچه شماره بارنامه ای جا افتاده باشد

وضعیت شماره بارنامه های جا افتاده را مشخص و درصورتیکه سایر موارد از جمله وصول حق بیمه و یا اعلام محمولات با سرمایه بیش از سقف مقرر در قرارداد و ... با مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد اقدام به صدور الحاقیه اضافه، حذف یا تغییر بارنامه نماید .

سایر توضیحات

کارشناسان اداره فروش بیمه های مسئولیت متصدیان حمل ونقل با شماره تلفن های 88916690 و 88805968 آمادگی پاسخگویی به هر گونه سوالات درزمینه رشته فوق می باشند.


راهنمای دریافت خسارت

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت مسئولیت حمل و نقل داخلی

بیمه گذار محترم ( شرکت / مؤسسه حمل و نقل ) می بایست به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب دیدگی محموله و در اولين فرصت مراتب را کتبا" به این شرکت اعلام فرمایند . همچنین ضمن هماهنگی ، دراسرع وقت اقدامات لازم را به منظور نجات محموله و جلوگیری از تشدید خسارت به عمل آورند .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت

الف) درمورد حادثه وسيله نقليه

 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذاربا ذكر مشخصات كامل صاحب /صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 • ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 • اصل بارنامه حمل داخلي (نسخه مخصوص گيرنده كالا )
 • اصل حواله تحویل باربه راننده حاوی مشخصات کامل محموله و راننده
 • درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 • برگ باسكول اوليه و ثانويه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 • اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه )
 • اصل گزارش مقامات انتظامي محل حادثه به انضمام كروكي
 • اصل صورتجلسه تنظيمي خسارت كالا درحضور راننده و صاحب كالا درمقصد
 • ( درصورت وجود مقصر حادثه و تمایل به بررسی خسارت از محل قرارداد بیمه مسئولیت ، می بایست ضمن عدم سازش با مقصر و اعلام شکایت از ایشان درخصوص خسارت محموله ، اوراق بازجوئی از طرفین حادثه و قبول تقصیر توسط راننده مقصر ، طرف مقابل ، نیز ارائه گردد . )
 • سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت می باشد .

درمورد سرقت كلي محموله

 • اعلام خسارت كتبي بيمه گذار با ذكر مشخصات كامل صاحب/صاحبان كالا جهت دريافت خسارت
 • ادعای خسارت كتبي صاحب/صاحبان كالا از شركت حمل ونقل
 • اصل بارنامه حمل داخلي
 • اصل حواله تحویل باربه راننده با امضا ء و اثر انگشت راننده ( حاوی مشخصات کامل محموله و راننده )
 • درصورت حمل كالاهاي متنوع (خرده بار) اصل بارنامه هاي ويژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده
 • برگ باسكول اوليه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 • اصل فاكتور محموله ( درموردکالاهای وارداتی ، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه ، فاکتور ، صورت بسته بندی ، پشت و روی پروانه گمرکی ، بیمه نامه و مدارک خرید ارز مربوطه)
 • اصل گزارش ها و صورتجلسه های تنظیمی مقامات انتظامي و اداره آگاهي درخصوص اقدامات بعمل آمده و نتايج حاصله ، اعلام سرقت ، جلب راننده و توقيف كاميون و اوراق بازجوئی
 • تصویری از کلیه مدارك اعلام شكايت عليه راننده و مالك كاميون نزد مراجع ذيصلاح قانوني و قضايي ، اقدامات بعمل آمده و نتايج آن که توسط دادگاه برابر با اصل شده باشد.
 • اعلام كتبي مشخصات كامل و آدرس راننده و مالك كاميون حامل كالا و شماره پرونده كلاسه متشكله دردادگاه
 • اصل وکالتنامه تنظیمی بیمه گذار در دفاتر اسنادرسمی ( به شرح متن پیوست )
 • سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص واحد رسیدگی کننده خسارت می باشد .

فرآیند دریافت خسارت

پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تكميل پرونده ( احراز تعهد ، تعیین خسارت وارده و مطابقتهای لازم طبق شرایط قرارداد فی مابین ) خسارت دراسرع وقت دروجه ذینفع و یا ذینفع های معرفی شده طبق ضوابط و شرایط قرارداد محاسبه و ضمن هماهنگی با ذینفع مربوطه و با اخذ رسید به ایشان پرداخت می گردد

منبع : بیمه آسیا

بیمه باربریشرکت باربریحمل و نقل داخلیبیمه باربری بیمه آسیابیمه نامه مسئولیتباربری و حمل و نقل

اتوبار پونک

اتوبار پونک

آیا میدانید اتوبار طلایی تهران بهترین و مناسبترین خدمات اسباب کشی و حمل و نقل شهری را در محدوده پونک با قیمتی بسیار مناسب ارائه مینماید. با ما تماس بگیرید

اتوبار بهشتی

اتوبار بهشتی

باربری و اتوبار طلایی تهران بهترین خدمات باربری و اسباب کشی را در محدوده بهشتی با قیمت مناسب ارائه مینماید. اگر قصد اسباب کشی دارید اتوبار بهشتی بهترین انتخاب شما خواهد بود. با ما تماس بگیرید.

اتوبار جردن

اتوبار جردن

اسباب کشی صد در صد تضمینی و حمل بار حرفه ای در شمال تهران و منطقه جردن با قیمت بسیار مناسب و غیر قابل رقابت. باربری جردن تا رسیدن به آرامش و انتهای اسباب کشی همکار و درخدمت شماست.

اتوبار امیرآباد

اتوبار امیرآباد

اتوبار امیرآباد با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت حمل و نقل شهری و باربری منزل یکی از معتبرترین و مطرح ترین شرکتهای تحت نظارت باربری طلایی تهران است که همیشه و در همه حال مشتری مداری را در راس فهرست اولویتهای خود قرار داده است.

باربری در امیرآباد

باربری در امیرآباد

باربری در امیرآباد : بسته بندی اثاثیه منزل ، اسباب کشی سریع و ارزان و سرویس VIP مخصوص حمل جهیزیه عروس. برترین کیفیت خدمات اثاث کشی و حمل و نقل را با اتوبار طلایی تهران تجربه کنید ! ما مفتخر به ارائه برترین سرویس اسباب کشی ، بسته بندی اثاثیه و باربری در امیرآباد تهران هستیم. با ما تماس بگیرید

باربری نیاوران

باربری نیاوران

حمل و نقل ، اسباب کشی، بسته بندی اثاثیه و باربری در نیاوران با سرویس مجهز و مطمئن باربری طلایی تهران راه حلی آسان برای انجام یک پروژه سخت اسباب کشی است. با ما تماس بگیرید تا تفاوت در خدمترسانی را احساس کنید.دفتر باربری نیاوران پیشتاز عرصه حمل و نقل شهری و اسباب کشی تا انتهای اسباب کشی همراه شماست

باربری شیخ بهایی

باربری شیخ بهایی

باربری در شیخ بهایی : اسباب کشی اداری و منزل، بسته بندی اثاثیه، کارگر باربری و اسباب کشی، وانت بار، نیسان بار، خاور و کامیون، کادر اسباب کشی و بسته بندی اثاثیه و حمل وسایل سنگین. یک تماس با باربری شیخ بهایی کافیست تا یک اسباب کشی سریع و آسان را تجربه کنید. با ما تماس بگیرید.

باربری در ولنجک

باربری در ولنجک

باربری ولنجک به عنوان یکی از موفق ترین و برجسته ترین دفاتر اتوبار و باربری طلایی تهران با هدف خدمترسانی به همشهریان عزیز تهرانی و ساکن محدوده ولنجک و با شعار کیفیت بهترین تبلیغات ، خدمات باربری و اسباب کشی اداری و منزل را در منطقه یک تهران ارائه مینماید. با ما تماس بگیرید !!

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات