بسته بندی اثاثیه برای اسباب کشی

تعداد کمی از افراد به اهمیت بسته بندی اثاثیه واقفند، حتی زمانیکه قصد حرکت به سمت منزل جدید را دارند. مطالب متعددی در این سایت وجود دارد که بر اهمیت بسته بندی لوازم منزل در حین اسباب کشی اشاره میکنند اما هدف از این مطلب ارائه بهترین روش و راهکار برای بسته بندی است.

بسته بندی اثاثیه برای اسباب کشی
بسته بندی اثاثیه برای اسباب کشی

بهترین روش بسته بندی لوازم منزل برای اسباب کشی

برای ساده تر شدن کار اسباب کشی، جمع آوری و بسته بندی اثاثیه را حداقل یک ماه (و ترجیحا بیشتر) قبل از تاریخ حرکت آغاز نمایید.

سوپرمارکت ها معمولا جعبه هایی با اندازه مورد نیاز شما را دارند، بنابراین از آنها بخواهید بعضی از آنها را برای شما ذخیره کنند یا میتوانید مستقیما کارتنها را خریداری کنید.

بسته بندی زود هنگام مانع از عجله و اضطراب در اسباب کشی میشوند و میتوانید مطمئن شوید که همه چیز برای نقل مکان آماده است !

برای اثاثیه مختلف نیاز به کارتنهایی با حجم و ابعاد متنوع دارید. از کارتنهای محکم و وسایل بسته بندی مرغوب استفاده کنید.

  • لیستی از کارهایی که باید انجام شود را تهیه کنید و آنرا جلوی دید تمامی اعضای خانواده قرار دهید
  • یک دست لباس کار ارزان یا یکبار مصرف یا کهنه برای اعضای خانواده که توانایی کار دارند فراهم کنید
  • شرح وظایف هر یک از افراد را مشخص کنید و بسته بندی وسایلشان را بخودشان بسپارید. خانم های خانه معمولا مدیران بهتری برای اینکار هستند !
  • بر روی هر کارتن محتویات آنرا مشخص کنید. از چسب های پهن برای محکم کردن درب کارتنها استفاده کنید.
  • برای حمل اثاثیه خود و باربری حتما با اتوبار طلایی تهران تماس بگیرید !!
بسته بندی اصولی اثاثیه منزل

بسته بندی اثاثیهبسته بندی لوازمبسته بندی اثاثیه منزلبسته بندی اسباب کشیروش بسته بندی اثاثیه

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات