شرایط ماشین های حمل مواد غذایی

ماشین های حمل مواد غذایی به علت حساسیت نوع بار و همچنین ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت جامعه دارای بازرسی های ویژه ای میباشند و عدم تایید صلاحیت خودرو و رعایت مسائل بهداشتی باعث ممنوعیت تردد و بارگیری خودرو و همینطور جرائم سنگین خواهد شد.

شرایط ماشین های حمل مواد غذایی
شرایط ماشین های حمل مواد غذایی

ویژگی های خودروهای حمل مواد غذایی

همانطور که در بالا به آن اشاره شده ماشین های حمل و نقل و باربری مواد غذایی باید شرایط و ضوابط خاصی را رعایت کنند. در زیر به برخی از چک لیستهای این قبیل ماشینها اشاره شده است

چک لیست بازرسی بهداشتی از ماشین های حمل مواد غذایی

  • آیا ممنوعیت ورود افراد متفرقه به محفظه حمل مواد غذایی رعایت می گردد؟
  • آیا دما در یخچال، سردخانه یا گرمخانه رعایت و کنترل می گردد؟
  • آیا هنگام حمل و نقل مواد غذایی، زنجیره سرد و گرم به تناسب مواد غذایی رعایت می گردد؟
  • آیا شرایط انجماد محصوالت غذایی منجمد در زمان حمل و نقل رعایت می گردد؟
  • آیا از تماس مستقیم مواد غذایی با کف محفظه حمل مواد غذایی خودداری می گردد؟
  • آیا ممنوعیت استفاده از خودوری حمل مواد غذایی در مصارف دیگر رعایت می گردد؟
  • آیا فرایند پیش سرد و پیش گرم محفظه حمل مواد غذایی یک ساعت قبل از بارگیری مواد غذایی انجام می گردد؟
  • آیا یخچال، سردخانه یا گرمخانه مجهز به دماسنج سالم است؟
  • آیا محفظه حمل مواد غذایی سالم، تمیز و فاقد بوی نامطبوع است؟

موارد بالا تنها بخشی از شرایط خودرهای حمل مواد غذایی است. جهت مشاهده چک لیست کامل از طریق لینک زیر اقدام نمایید !

بازرسی از خودروی حمل مواد غذایی

ساخت سردخانه برای ماشین های حمل مواد غذایی

تفاوتی ندارد که شما از چه خودرویی برای حمل و نقل مواد غذایی استفاده میکنید. داشتن خودرویی مناسب مستلزم داشتن یخچال خودرو استاندارد است.

لازم به ذکر است که تنها ماشینهایی مجبور به استفاده از یخچال خودرو هستند که شرایط نگهداری مواد غذایی حمل شوند به دمای پایین نیاز داشته باشد.

ماشین حملحمل مواد غذاییشرایط حمل مواد غذاییوزارت بهداشتشرایط ماشین های حمل مواد غذایی

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات